Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. ŠOLIŪNAS   
AKMENSKALDYS

Jau nuo pirmos rasos kritimo
Tašiau aš akmenis ant smėlio,
Bet vėjas jį išpustė,
Ir grimzdo iškalti paminklai
Ir skeveldros,
O diena man darėsi rūsti,
Nebesuprantama,
Nors mano kojas šildė smiltys.
Paskum aš pririnkau kriauklių,
Kuriose maži perlai dar augo.
Ir akmeniniai kūjo smūgiai
Vėl kėlė miegančius artojus,
Bėgo miesto gatvėm,
Kabinosi lyg apynys
Į mirusių varpų dūžius.
Aš nebegirdėjau smūgių.
Nudriskusias skeveldras tik skaičiavau
Ir pūsles ant savųjų rankų.
Klausiausi žingsnių aš tylos,
Pareinančios iš nuvargusių laukų.
Tada padėjau ašen kūjį,
Akmuo nuskendo smėly,
O saulė horizonte . .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai