Eilėraštis Spausdinti
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
DUONOS NAMAI

I.
Granito Saulė
Patekėjo —
Toreador.

Trimitas Blogio
Trimitas Gėrio
Šaukia kovon.

2.
Juodąjį Žvėrį
Ar nugalėsi?

(Meilę savęs.)

Granito Saulė
Dunda ir dunda.

Toreador —
Geidi Mirties?