Eilėraštis Spausdinti
Parašė O. B. AUDRONĖ   
VARPO DŪŽIAI

Taip skaudžiai dreba varpo dūžiai
Vidurnakty gūdžiam —
Gal šaukiasi gyvenimas trapiai sudužęs
Tvėrėjui atlaidžiam.

Gal šaukiasi vėlė erdvėj bekraštėj
Paklydus nelauktai,
Gyvenimo dienų gražiausi raštai —
Vien ašara tiktai.

Gaudimo virpančio pritvino oras
Ir sienos ir langai,
Gaudimo virpančio galingas choras
Dar aidi taip ilgai.

Išgirski, Viešpatie, šiame virpėjime,
Išgirski šioj maldoj —
Keliais ir klystkelėm tiek kartų ėjome
Kelionėje šitoj.