Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRĖ RAŠYTOJAS KOSTAS KUBILINSKAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė G. P.   
Kovo 9 d. Lietuvoje staiga mirė poetas Kazys Kubilinskas. Jis buvo gimęs 1923 m. liepos 1 d. Gižų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Jo tėvai buvo mažažemiai. Baigęs pradžios mokyklą, toliau jis mokėsi Marijampolėje ir Vilkaviškyje. Po vidurinės mokyklos lankė Marijampolės mokytojų seminariją. 1946 baigė suaugusiųjų gimnaziją Vilniuje.
Kostas Kubilinskas rašyti pradėjo anksti, dar pradžios mokykloje būdamas. Iškilo vaikų literatūroje. Paskesnių laiku kas metai išleisdavo po knygą vaikams. Rašė lengvu ir lakiu stiliumi, gerai pataikė į mažųjų skaitytojų psichologiją ir mokėjo išvengti šabloninių frazių. Visos šios savybės jį pastatė į pirmaujančią vaikų literatūros autorių vietą. Jo knygos — "Raidžių paradas", "Stovi pasakų namelis", "Pumpurėliai", "Su žilvičio dūdele", "Gintarėliai" ir k. Jose jisai pasigauna ir liaudies pasakų. Įvairioms jo dainoms parašyta muzika. Mėgino savo jėgas ir kaip dramaturgas, — vaikų teatrui ir radijui. Be to, kaip kiti, taip ir K. Kubilinskas turėjo atiduoti savo duoklę režimo pagyrimui. Paliko ir geroką pluoštą sklandžių vertimų. Vienas K. Kubilinsko dalykas yra B. Pūkelevičiūtės paruoštoje plokštelėje "Žirginėliai", išleistoje Kanadoje. G. P.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai