Pranciškonų šv. Antano gimnazijos berniukų choras, Spausdinti

Pranciškonų šv. Antano gimnazijos berniukų choras, vadovaujamas Tėv. Bernardino Grauslio, O.F.M. Choras jau kelis kartus sėkmingai pasirodė Naujosios Anglijos lietuviu koncertuose.