Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DALIA KUČĖNIENĖ   
VĖTRA

Tavo delne gondolos šešėlis slenka.
Deimanto rasa nusėtos bangos nyksta.
Sustingo laiko pulsas dabarties liepsnoj.
Tyla banguodama su dangumi dainuoja.
Tarp ąžuolo ir sepulkro jinai niūniuoja.
Ugnim liūliuojanti jūra mirga tylumoj.

Lūpose trykšta išsirpusių vynuogių kekės.
Gintarinio medaus kupinos linguoja keistos gėlės.
Aprikosų šakos žemėn svyra, lenkias.
Alsuoja saulė — auksiniam vualiuje.
Spinduliais varsto debesų sūkurius danguje.
Tolimai, nežinomai kelionei jinai rengias.

Skrendu giesmėje blizgančio laiko valandoj.
Liepsnos sparnais grįžtu žaisti jūroj.
Tavo delne keičiuosi, ar matai, Dangau?
Į dausų šalį skeveldromis kūnas kyla.
Pro ramybės amžinąjį rojų šešėliu praslinkau.
Palikdama už žingsnių lydinčią tylą.

Šėlsta mergos įkaitusiais veidais,
Drėgnais žvilgsniais. Išsidraikiusiais plaukais.
Bundanti audra aria mirusio miesto medžius.
Dreba žemė. Virpa kalnai. Vandenys išsilieja.
Skardžiu klegesiu sūkuriai skrieja.
Vėjas kedena pageltusius knygos lapus.

Baltos plaštakės vyno saulėleidin leidžiasi.
Gemanti naktis pilkais šešėliais rengiasi.
Rauda gitara nokstančioj prieblandoj.
Gaivius lietaus perlus dievai sėja.
Bangos užliūliuoja įniršusį vėją.
Tvinksi laiko pulsas vidurnakčio sieloj.

Tylos šventykloje vėjas gaivina krūtinę.
Erškėčių diadema neša laimę begalinę.
Baltaugnių žiedų rūbą apsivilkim.
Gęsta žvaigždės. Saulės gijos gema iš nakties.
Gaivūs šilko smilkalai skverbiasi iš jūros širdies.
Tavo Delne gondola slenka. Skubėkim.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai