Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ROMAS KINKA   
JUDO MEDIS

Takas,
Kalva,
Miręs medis.
Į erdvę mintis kilo,
Lyg rasa,
Žaibas trenkė atgal žemyn.

Mintis: pabučiavimas
Norėta panaikinti.

Pavasaris,
Neviltis,
Purpuro žiedų medis.


AIDAI

Turėjau daug, tiek daug draugų . . .
Bet tas buvo kitoks,
Auksinis amžius (seniai).

Kas beliko?
Atšvaistės
Skambančios
Sename žilame prote.
Turėjau daug, tiek daug draugų . . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai