Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
NUOTOLIAI
1.

Po mano akimis
Šalta versmė
Amalės
Teka.

(O švilpia plaukuose
Vytelės karklo.)

2.

Manasis kūnas
Liaunas jauna gyvastim —

(O karstas
Kryžiaus gyvasčiai
Išsaugot.)

3.

Atodrėkį,
Perkūno ištiktas
Subyra jis,
Subyra jis

- - - - -

(Nulyja
Žalios
Dulkės.)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai