LEIDĖJŲ ŽODIS Spausdinti
ŠVENČIŲ PROGA VISIEMS NUOŠIRDŪS LINKĖJIMAI

LEIDĖJŲ ŽODIS

Kalėdų šventė ir Nauji Metai teikia malonią progą prabilti į "Aidų" bičiulius. Mes linkime žurnalo redaktoriams, bendradarbiams, skaitytojams ir platintojams džiaugsmingų Kalėdų ir sėkmingų ateinančių metų.

Kai kultūriniai polėkiai tremtyje nuolat silpsta, leidžiant "Aidus', kiekvieni ištesėti metai reiškia laimėjimą. Tuo laimėjimu galime pasidžiaugti visi, nes žurnalas laikosi bendromis kultūros mylėtojų pastangomis. Leidėjai didžiai įvertina redakcijos, bendradarbių, platintojų, rėmėjų ir skaitytojų nuoširdžią talką. Kol ji bus tokia, "Aidai" laikysis. Leidėjus labiausiai kankina baimė, kad sumenkėjęs visuomenėje dėmesys savai knygai, kada nors fatališkai nepaliestų ir mūsų žurnalo.

Visus kultūros mylėtojus nuoširdžiausiai kviečiame telktis aplink "Aidus" 1963 m. Esame giliai įsitikinę, jog šis žurnalas, Leidžiamai Amerikoje jau keturioliktus metus, yra vertas visų paramos. Sią valandą gi labiausiai prašome skubiai atsiliepti į administracijos laiškus dėl prenumeratos atnaujinimo bei sutvarkymo.

"Aidų" leidėjai