Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKUODAITĖS IR VIRKAU DAILĖS PARODOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikalojus Ivanauskas   
Dailininkų Audronės Skuodaitės ir Vytauto Virkau dailės darbai, išstatyti balandžio 20-28 d. d. Čikagos Čiurlionio Galerijoje, praturtino mūsų meno pasaulį. Čia kūryba savitai originali, išbaigta; laisva technika; paveikslų kompozicija rodo tų dviejų dailininkų skirtingas meno kultūros kategorijas. Virkau reprezentuoja peizažo architektūrą stilingomis formomis akademiniu mastu, o Skuodaitė — muzikalines spalvines melodijas abstraktinėj erdvės ornamentikoj, socialines gi problemas — impresionistine kryptimi, nedasaky-ta maniera.

Abiejų menininkų estetinis skonis yra subtilus, o jų kūriniuose dvelkia jaunatvė ir gaivumas. Parodos stiprumas reiškėsi ir dailininkų parinktų darbų vienalytiškumu technikoje ir stiliuje.
Virkau savo darbuose komponuoja architektūrines detales šviesos bei šešėlių žaidime, žalsvoje augmenijos karalijoje, o Skuodaitė, kaip spalvų muzikė ir sociologė, yra patraukli ontologinio pasaulio problemose, kurios visada yra aktualios, įdomios ir brangintinos.
Mikalojus Ivanauskas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai