Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREMIJA UŽ DAILĘ PDF Spausdinti El. paštas
LA Menininkų Klubas, susitaręs su Čiurlionio galerijos direkcija, 1863 sukilimo šimtmečio proga skelbia 1941-50 m. lietuvių tautos sukilimui ir partizanų kovoms pavaizduoti dailininkų darbų ta tema konkursą.
1.    Konkurse gali dalyvauti visi laisvame pasaulyje gyveną dailininkai — tapytojai, grafikai, skulptoriai, keramikai, dekoratoriai ir architektai.
2.    Už geriausią kūrinį skiriama 1,000 dolerių premija, antroji premija 500 dolerių, trečioji 250 dol.

3.    Premijuoti kūriniai palieka Čiurlionio galerijos nuosavybe.
4.    Čiurlionio galerijos direkcija sudaro jury komisiją, į kurią įeina trys dailininkai ir du kviesti visuomenės atstovai.

5.    Tapybos darbai neturi būti didesni kaip 72 coliai pločio, skulptūros ir kitų technikų — neaugštesni kaip 72 coliai. Sunkiai pergabenami darbai pristatomi pačių autorių priemonėmis. Nepremijuoti darbai bus grąžinti autoriams Čiurlionio galerijos lėšomis.
6.    Visi atsiųstieji darbai, vaizduoją 1941 m. sukilimą ir partizanų kovų epizodus, bus išstatyti tam tikslui organizuojamoje specialioje parodoje, kuri bus Jaunimo Centre — Čiurlionio galerijos patalpose.
7.    Visi kūriniai turi būti pristatyti Čiurlionio galerijai iki š. m. gruodžio 4 d. imtinai.
LA Menininkų Klubo Valdyba Čiurlionio Galerijos Direkcija

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai