Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ČESLOVAS OBCARSKAS   
NAKTIES ELEGIJA    

Tyluma.
Tavo žodžiai užgeso. Nakties vidury
tyvuliuoja sutemę, liūdni ežerai.
Pražūties krantuose šešėliai juodi
ir bevilčiai veidai.

Tyluma.
Tavo akys išblėso. Krantuos
mirė saulių veidai ir viltis.
Į tave naktį žiūri žvaigždynai šalti
—Ir sustingsti tu tyruos nykiuos.

Tamsuma.
Tavo veidą apkrito
numirę lapai. Nakty
liko skausmas tik juodas. Kaip žvaigždė tamsi,
tavo rankose supas šalta nebūtis.
Gal balti beržai?

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai