Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KOTRYNA GRIGAITYTĖ   

APMĄSTYMAI

Nereik manęs pamokyt
Mylėti Dievą,
Nes visa ką aprėpia akys —
Jis yra.

Nereik manęs pamokyt
Mylėt motiną,
Nes žemėj ji tiktai viena.

Tik reik mane pamokyt
Mylėti mirtį,
Nes nematau gyvybės Jos glėby.


SARGYBOS

Man visada patinka sargybos
Prie karaliaus rūmų
Ar jo karsto,
Sargybiniai,
Kurie net nesumirkčioja,
Ir nežinia, ar jie gyvi.
Aš nesigėdinu praeit pro juos
Ne vieną kartą,
Perskrost akimis
Gaubiantį tylos šarvą
Ir likti kirminu,
Kutenančiu jų širdį.

MEDIS

Pilkas medis žalumoj:
Perkūno įtrenktas,
Nudegintas sausros?
Savo išdžiūvusiuos pirštuos
Jis laiko raudoną debesį
Ir kankinančiai šaukia...
... Šaukia be balso, be alsavimo.
Oras virpa pilnas aštrių spindulių,
Vasara dainuoja pabaigtuvių dainą.
- - - - -
Apsukus ore ratą,
Spyruoklė paukščių suzvimbia
Ties viršūne,
Ir apskritimais dūžtančiais
Pabyra ant sausų jo rankų.
Lyg juodos ašaros apkrito medį
Ir nežinia:
Ar verkia paukščiai,
Ar sugrįžimo sutartinę gieda.
Pabunda, pasiraivo šaknys.. .
. . . Nutirpusiomis medžio gyslomis
Pradeda tyliai sruventi
Gyvybės šilima.
Medis krauna atžalas
Ateinančiam metui.

MELAS

Ak, mano melas...
Jis yra už tiesą teisingesnis -
Išblyškusi tariu.    
- - - -
Manasis melas
Pavasariu dainuoja gyslose,
Kibirkštimis akyse spraga,
Žydriausiu momentu
Buity plevena,
Žvaigždžių karoliais
Vidunaktyje skamba,
O saulei tekant —
Kūdikiu krykštauja
Manasis melas . ..

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai