Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   

ANTROJE PUSĖJE

Antroj gyvenimo pusėje
tenka kovoti už pralaimėtas pozicijas;
tenka kovot už kiekvieną pėdą,
kurią teko prarast jaunystėj.
Tenka kovot ir apverkt savo kvailą galvą.

O, mano Jėzau,
pasigailėk manęs:
leisk man, po mirties,
išbučiuoti dulkes nuo Tavo kojų,
nes savo metu
(aš kalbu apie savo šviesią, skaisčią vaikystę)
aš esu buvęs Tavo meilės širdy
ir tuo pačiu aš esu Tave turėjęs savo širdy,
tik vėliau,
šio pasaulio ir kūno įstatymo plėšomas,
aš labai atitolau,
och, kaip aš baisiai toli nuo Tavęs atitolau,
taip kad šiandieną
tenka kovot už kiekvieną pėdą,
kurią kartą buvau praradęs.

KETURIOSDEŠIMT PIRAMIDŽIŲ

N. G.

Och,
kaip aš baisiai esu patyręs išsiskyrimo nelaimę
ir užmiršimo nelaimę.
Iš šių dviejų didelių nelaimių antroji yra
baisesnė,
nes nėra nieko sunkesnio,
kaip norėt prisiminti
ir negalėt prisiminti.
Keturiosdešimt sunkių piramidžių turėjo
praeiti pro mano širdį,
idant šiandieną
(keturiasdešimčiai metų praėjus) žinočiau, ką
reiškia žodžiai:
Dingo žmogus iš akių, dingo ir iš atminties.

Ar iš tikrųjų dingo iš atminties?
Ta prasme,
kad didžiai numylėto veido nebeprisimenu,
kad akių ir lūpų detalės yra išblukusios,
ta prasme jinai, iš tikrųjų, yra man dingusi.
Betgi ar iš tikrųjų
nebeliko ničnieko iš buvusios mudviejų meilės?
Ar neliko ničnieko paguosti? Och, aš tikiu,
kad slapčiausiam širdies kampely liko
žuvusios mudviejų meilės švelnus
graudumas;
liko žuvusios mudviejų meilės prisiminimui
tavo lūpų (ne šio pasaulio) prisilytėjimas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai