Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. K. ŽOROMSKIO LAIMĖJIMAS PDF Spausdinti El. paštas

Dail. K. žoromskis dalyvauja Visos Amerikos Tapybos ir Skulptūros parodoje, kuri atidaryta sausio 15 d. Philadelphijoje — Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Tai 159-toji paroda. Dail. K. žoromskis bus pirmasis lietuvis dailininkas patekęs į šitokią parodą per visą minėtos įstaigos istoriją.

šios 159-tosios parodos organizavimas prasidėjo 1963 m. rugsėjo mėn. Iki spalio pradžios pirmoji Jury komisija gavo 4761 tapybos ir 2452 skulptūros pavyzdžius. Atrinko 309 tapybos ir 121 skulptūros darbus spręsti galutinei komisijai. Jury komisija, susidedanti iš Jacques Lipchitz, Theodore Roszak, Will Barnet, Lamar Dodd, Julian Levi ir Lewis Iselin, atrinko 52 tapybos ir 41 skulptūros darbą šiai parodai. Į šį 52 skaičių pateko ir dail. K. žoromskis. Kiekvienas varžovas tegalėjo siųsti tik po vieną darbą.

Pennsylvanijos Meno Akademijos 159-tąją parodą sudaro 285 darbai. Buvo kviesti Amerikoje jau žinomi dailininkai. 192 kviestų ir 93 Jury komisijos atrinkti — kas ir sudaro 285 darbus. Iš žinomų vardų dalyvauja: J. Lipchitz, James Brooks, Sam Francis, Marca-Relli, de Kooning, Grace Hartigan, R. Diebenkorn, Helen Frankenthaler, Pousette-Drort, Will Barnet, Theodore Roszak, Stuart Davis, Zorach, B. Shahn, Soyer, Evergood ir kt.

Temple Fund ir auksinį medalį laimėjo Stuart Davis; 2000 dolerių premiją — Paul Burlin.
Paroda tęsis iki 1964 m. kovo 1 d. Dail. K. žoromskio paveikslas kataloguotas Nr. 210 ir vadinasi "F4".


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai