Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAITYTOJAI RAŠO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Musteikis   
Gerbiamieji,
Aidų 10 nr. pasakyta, jog prof. Z. Ivinskis yra paruošęs spaudai "Lietuvių tautos istoriją", už kurią gavo Aidų premiją, ir kad tuo pačiu klausimu būsią dar 2 tomai. Tai džiugus reiškinys, kad pagaliau galėsime žinoti, kas mes buvome ir kas esame. Ačiū pasišventėliams.
Mane domina, kada pirmasis tomas bus atspausdintas ir kokiomis sąlygomis pardavinėjamas. Gal bus renkama iš anksto prenumerata? Atrodo, kad tokiam veikalui netrūktų prenumeratorių, nes kiekvienas domisi — kas gi mes buvome ir kas esame, iš kur mes kilome ir t.t.
Jei sąlygos leistų, prašyčiau parašyti spaudoje.
Su tikra pagarba
A. Musteikis
(Detroitas)

Dėkojame už dėmesį. Parašysime kita proga, kai viskas labiau paaiškės. Red.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai