Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Aistis   

Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada..
F. G. Lorca

ABEJONĖS

Paskutinis žygis; amžinybėn tiltas
Per bedugnę driekias ir dingsta rūke .. .
Ir taip vienas, nusivylęs ir apviltas
Eisiu ir išnyksiu erdvėj ir laike .. .

Nors šaukte kas šauktų, grįžti nenorėčiau —
Poeto vainiką ir kryžių nešu:
Vainiką ne laurų, o dygių erškėčių,
Kurs mąn rodės laimė ir džiaugsmas našus...

Priėmiau poeto dalį ir likimą,
Lyg dangaus augščiausio valią ir malonę —
Ar tai buvo laimė ir būties prasmė?

Gal bausmė tai buvo? o gal prakeikimas?
Gal užgavo dangų, piktino gal žmones
Mano nuodėminga ir žema giesmė . . .


POETUI
          Faustui Kiršai

Parpulkite, žodžiai, prieš Viešpaties veidą,
Dėkokite, kaulai, ir dulkėm pavirtę,
Už didelę, retą malonę, kad leido
Tremtinio tau būtį, tremtinio tau mirtį...

Nors tau nuolat kraujavo ir ašarom lijo
Širdis: ištrėmimą jautei nemalonų,
Bet ir niekas neliepė teisint vergijos,
Bet ir niekas nevertė liaupsint tironų!

Gyvenai tujen amžių melo ir smurto
Ir kentėjai dienas vergų ir beteisių,
Nešiodamas kryžiaus tragingą negalią,

O žmonijos sąžinė tuko ir kurto,
O vyliūgai pasaulį tvarkė ir teisė . ..

Mesk į purvą, balandi, alyvos šakelę!

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai