Eilėraščiai Spausdinti
Parašė LIU CHI   
Kareivis žmonai

Sudie!
Nežino niekas
Gimimo nei mirties.
Bet jeigu kartais
Turėčiau iškeliauti prie Geltonojo Šaltinio,
Mano dvasia būtų rami,
Nes aš žinau,
Kad visados budėsi
Prie mūsų sūnaus lopšio.

Žmona kareiviui

Jei pareiga tėvynei reikštų,
Kad tu turėtum mirti
Ir grįžti į pagimdžiusią mus žemę
Tolimoje šaly, prie šiaurės sienos,
Žinok,
Kad mano meilė tau
Liktų tvirta ir amžina
Kaip tas akmuo
Pašlaitėje kalnų.

Vertė KOSTAS RAUDA