Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
EMAUS

Mes valgėme prie vieno stalo
Iš deginto molio dubens.
Tu užsigėrei vandens —
Ir man gomurys apsalo
Troškuliu artėjančios tiesos . .
O vis labiau temo ir temo,
Ir nieks neįjungė šviesos . . .
Mes valgėme prie vieno stalo,
Prie begalinės ribos,
Pritrūkę kalbos . . .RENDEZ-VOUS SU ŽALČIU

Jo aš laukiu vidurnaktį kopose,
Į juodą jūrą žvelgiu . ..
Tai ne pasaka . . . Neužkaposiu
Niekad žalčio dalgiu.

O ir jeigu .. . Būtų savižudybė,
Būtų, ko akis nematys —
Per visą sielos platybę
Blizgėdamas neria žaltys.

Jo aš raudu vidurnakty kopose,
Į juodą gelmę žvelgiu . ..
Nesugausiu, neužkaposiu
Niekad žalčio dalgiu.


SUTARTIS

Žmogus ėmei
Ir sutapai
Su mirtimi —
Ir taip ramiai
Seni kapai
Surišo tave ir mane
Sutartimi
Su mirtimi.

MIŠKO BROLIŲ KAPAI

Jų kapų papėdėje laukinės
Uogos sirpsta ašarų lašais —
Tik pridėki pirštą prie tėvynės,
Kad pajustum, kiek jos daug, o tau mažai.

Tik priglauski širdį prie jos ilgesio,
Išplėstų akių nedenk ranka,
Kad apaktum nuo to grumsto spindesio,
Sutrupėjusio po kadugio šaka,

Kad ir vėl stebuklu praregėtum,
Vos palietęs jų akių duobes . . .
Štai — skaičiuok mirties delne kaulėtam
Tūkstančio vardų amžinybes.


ŽOLĖS DIPTIKAS

Lyg iš po žemių
Lyg iš po žemių
Užsidėjo rasa.
Bėga žolelė basa
 
Per tako aštrųjį žvyrą,
O saulei ašaros byra.. .
Ir kūdikystė,
Dar nesudėjus bluosto,
Žolelę glosto, glosto . . .

*

Lyg iš po žemių,
Lyg iš po žemių
Kopia žolė.
Žolė kieta,
Žolė pikta
Ateina besotė
Mano kapo ieškoti —
Ir kapą praryja,
Ir pati surūdija,
Ir tik mėnulio šviesa
Bėga per sniegą basa.


Kęstutis Zapkus                Paveikslas (acrylic, 6'x10', 1966)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai