Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Kėkštas   
MELANCHOLIJA

Stebėti žalią medžio viršūnę,
o matyt joje tik juodvarnius
siūbuojant.
Praverti platų langą,
klausyt lakštingalų suokimo,
o girdėti žvirblius čirškiant.
Klausyti sambos, rumbos, tango,
o girdėti laidotuvių maršą.
Žingsniuot keliu, bet niekur nebeeiti.
Sustingti gluosniu paupy.
Tykų šlamėjimą panerti vandeny
ir niekad neišplaukti į paviršių . . .

Užmigti.

Be sapnų.
Be praeities. Be ateities.
Be nūdienos.
Kietai nutūpt mėnulyje
per galutinį žemės užtemimą.

Iškrisi iš klumpių.

NEBĖRA LAUROS

Petrarka!
Avinjono gatvelėse Lauros žingsniai užgeso.
Tremtinys Dantė
Nebegrįš į Florenciją
Ir prie Ponte Vecchio
Nesutiks savos Beatričės.

Nebe tie, nebe tie juk laikai.
Atominis
Širdžių suskilimas
Bei susmulkėjimas žodžių . . .
Visus vartus į Meilę uždarė
(dėmesio — meilę rašau iš didžiosios raidės!)
Todėl
LASCIATE OGNI SPERANZA — plaukia
Kaip į kietą dangų paremtas
Galingas mirties transparentas
Kai aplink žmonių širdys
Verkdamos kaukia.

Izoldos daina
Nebeguos jau Tristano!

Grąžinu jums gėlą savo ir kančią,
Sesės ir broliai,
Kurie džiaugsmo šioj žemėj nematėt —
Lasciate ogni speranza
Tutti ch'entrate . . .

Requiem aeternam

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai