Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. MYKOLAITIS-PUTINAS   
Prieštaringas kraitis

Minint Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines

Šis eilėraštis skelbiamas pirmą kartą. Parašytas 1964.1. 6

Minėjome tave —
Ir garbinom ir šlovinom,
Didysai pavergto žmogaus poete;
Dainavęs mums pavasarį
Atkopiančios saulelės
Pabudintame sviete, —
Ir vasaros darbų sunkumą,
Kai prakaitas per nugarą srovėmis teška,
Ir rudenio gėrybių malonumą
Su svodbom ir Česniais,
Kai yra kuo vėdarą pralinksmint, —
Bet ir žiemos narsų
Vėl grįžtantį žiaurumą
Su tralaluojančiais vilkais,
Su šiaurės pūgomis
Ir vandenis sukaustančiais ledais.

Tu tyčiojais iš ponų
Ir užjautei būrus,
Buvai teisingas,
Buvai jautrus.
Tačiau nesigailėjai smirdų,
Kurie lietuviškai kalbėti nenorėjo
Ir skiauture dabinos
Pono —
Amtmono,
Skriaudėjo

!!...
Ir štai du šimtmečiai praėjo.
Pasikeitė laikai.
Nebėr nei amtmono,
Nei Dikso,
Nebėr dosningo Krizo, —
Tik būrų žemėj smirdų
Dar daugiau priviso.
Paniekinę poeto tėviškę,
Tolminkiemį žemėlapy išbraukę,
Naujieji Diksai,
Prisikabinę kardą,
Su svetimais vardais
Į būrų tėviškę iš kažkur traukia.
Tačiau didysis Lietuvos poetas
Viltingais žodžiais guosdamas prabyla
Ir tiesia ranką iš Tolminkiemio griuvėsių:
"Juk  ne  pirmas  karts,  kaip   mes  gyvendami
vargstam".

Ir mes paguoskim jį:
—Darbuosimės, budėsim!
Ir saugosim tą nuostabią poemą,
Kurią kaip veržlų srautą ilgą žiemą
Ledai sukaustę laikė.
Ak, mylimas ir mielas Donelaiti,
Tu palikai mums didelį*
Ir prieštaringą kraitį.

---
* Tu Lietuvai esi palikęs didelį — pabraukti žodžiai virš eilutės parašyti autoriaus ranka pieštuku.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai