Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
K. ZAPKAUS NAUJA PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė R. Vsl.   
Stable Gallery 33 East 74, New York sausio 6-31 vyko Kęstučio Zapkaus tapybos nauja paroda. Iš parodos išsinešamas įspūdis yra drąsos, milžiniško mosto, beveik iškilmingo spalvinio antpuolio antspaudas, šią tapybą nėra lengva apibūdinti mūsų įprastinėmis sąvokomis. Tai yra įvairiaspalvių dia-gonalių juostų sistema, kontra-punktuota priešingų diagonalių trumpomis įvairiaspalvėmis san-kryžinėmis formomis. Rezultatas— didelės kontrolės, gan agresyvus spalvinis audinys, puolantis žiūrovą šviesa ir spalvomis.

Iš apie dešimties išstatytų drobių keletas yra porinės, duodančios beveik ištisą milžinišką optinio veiksmo sieną. Zapkaus generacijoje, kur pirmas dėmesys dažnai yra sukrėsti žiūrovą, šios drobės, bent čia rašančiam, atrodė malonios, beveik gražios, tam tikra prasme net su lyrišku atskambiu, kas Zapkų skirtų nuo jo bend-ralaikių. Jo karta grožiškai tikra ta žodžio prasme yra nesuinteresuota. Tai karta, kuri savo galvosena, meno sąvokomis, vaizdine koncepcija yra toli nuo buvusios dailininkų kartos, o dar toliau nuo emigracinių nuotaikų ir pokarinio sielvarto.

Reikia pasakyti, kad čia turime reikalą su neabejotinos kūrybinės drąsos dailininku. Jo paroda yra rinkinys puikiai atliktų, gerai pateiktų ir, sakyčiau, optimistinių drobių. Parodos įspūdis stiprus. Šį dailininką ir jo ateities raidą reiktų atidžiai stebėti. Pats faktas, kad šią parodą surengė viena pirmaujančių, avangardiškai orientuotų galerijų, duoda pagrindo manyti, kad New Yorko meno žinovai galvoja tą patį.
R. Vsl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai