Eilėraščiai Spausdinti
Parašė Danguole Sadūnaite   
ŽIEMA!

Kiekvienas tavo stogas
yra skriejantis, baltas
paukštis.

Nuolat kintančiais,
fantastiškais mitų
sparnais   

Tavyje
vienatvė namų
išaugo greta vienatvės
medžio. —

Ir sniegas
atplaukęs
lengva ranka
įtvirtina juos erdvėje -

Tarytum vientisą,
tobulą
ir nepakartojamą aidą.


PAVEIKSLAS MEDYJE

Jeigu aš esu medis,
tai tu jo deganti
karūna.   

Tavo paveikslas,
tarytum medy —
iškaltas manyje.

-  -  -  -  -

Nors šimtą kartų
būčiau mirus    -  -
kiekvienam saulės
judesy     -- -- --

tu prikelt mane
savo alsavimu    - -

EICHĖJOJ

Tik vieną kartą
pabudau.

Kai tavo žingsniuose
aidėjo
saulės pilnuma —


ir degė keista ugnis
šešėliuose.
Ilgai kartojau
tavo vardą:
(kaip palmę rankoj,
laikiau arti savęs
kaip skydą    )
-  -  -  -
Tik vieną kartą
sapnavau
tavo rankas. —
(Jos tramdė
upės jėgą).

MEDŽIAI

Medžiai!
Jūs iškeliat pavasarį
aukštai    - -

Ir savo kūną žemei
padovanojat.

Sugrįžtantys svečiai!
Šešėliai medžių —

-  -  -  -
O žąsys ilgakaklės,

Savo balsais   
Jūs priviliojai naktį.
 
COTE D'AZUR

Pamažu diena
baigiasi.

Debesys
saulei leidžiantis
įgauna apvalumą burių.

(Laivai yra minkšti
kaip pagalviai    - -)

Žuvėdros
virš vandens —
padega šviesą.


VASARA

Mieguistas aukso bokšte!

-  -  -  -  -

Šešėliai jau išnoko —
(Paukščių spurdančios šeimynos
smėlyje    - -)

Dainuoki!

Kol neištirpo jie naktį —
Tamsa, kol savo inkilo į medį
neįkėlė.


JŪRA

I.

Jūra    
mėlynas šauksmas:
akyse.

Šviesa dengia tave
savo lapais.
Medi!
sunkesnis už šviną.

II.

Naktį
tavo liūdesys
atsisėda:
dairosi manyje —
tarytum
išbadėjęs paukštis.

   *  *  *

I.
Tu atnešei man
Žinią apie jį.

Išbudindamas
paukštį —
aukštai
mano medyje.

II.
Matai —
kaip jis lesa vaisių;
raudoną uogą mano lūpų.

Ir skausmas pamažu
mažėja.


RUDUO

Vasara praeina nešina
mažų paukščių kaukolėmis.

Namai ir medžiai svyruoja.

Koks skaidrus oras tapo!
koks skaidrus!
(Tarytum šviesa atsidūrė
pavojun).

-  -  -  -  -

Debesys ruošiasi artėjančiai
kovai.

(Dangus žengia į priekį:
maurodamas, kaip žvėris).