Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JORGE GUILLEN   
GERIAUSIA VASARA

Rožė. Jos skydas — tobulumas.
Nuoga. Ir niekad nenuliūdusi.
Vasaros aukse spindi nuogumas.
Tokia liksi, nes tokia esi buvusi.


TO UŽTENKA

Poetas mato savo kūrinį
iš tolo, kaip aną pušį,
ten, toli, kaip aną ąžuolą.

Visi jie — būtybės. Jų tiesa
aiški: būtis. Jos užtenka likimui.
Kilnus gali būti ir poetas.

 

PRISIMENANT "TŪKSTANTĮ IR VIENĄ NAKTĮ"

Tada tariau: "Sezame!" Durys
prasivėrė iškilmingai, slaptai,
be garso. Aš pasijutau lyg sutrikęs,
bet įėjau nedvejodamas.

Kažkas mane vedė iš širdies
vidaus. Staiga išvydau salę.
Kristaliniai liustrai spindėjo
virš šventės, dar be personažų.

Tarp veidrodžių, gobelenų ir paveikslų
aš buvau pats vienas. Tuščias spindesys
laukė likimo paskirtojo.

Ir mečiausi link šviesos ir jos tylos,
tvinksinčių mano tvirtoj valioj
jau subrendusia pilnuma. Tada ...

Fragmentai iš "BIRŽELIO REPERTUARAS"

3
Šis akimirksnis
savo tvinksinčia jėga
mane veda tolyn,
į ateitį,
kur aš negalėčiau
nebūti, nepasidalinti
tuo, kuo tu pavirsi,
likdama ta pačia,
vedama plono,
nenumatomo siūlo.

7
Ačiū, nuoširdus ačiū tau,
tarpininkaujančioji būtybe;
Mano gyvenimas su tavim
peržengia savo ribas. Kur link?
Kildamas aukštyn link akimirksnio,
kuris neturi ateityje mirties?

KELIAUNINKO KAMBARYS

Tavo pamerktas
lapkričio jurginas ant mano stalo
priduoda dienai,
jau skaidresnei, tavo džiaugsmo.
Aplinkui
dar šviesesnė Italija.

Jos spindėjimas įgauna asmenišką
spalvą. Mano sieloj lieka įrašyta
su tavo mostu ši šviesa, ir jau mano gyvenimas
yra tikrai mano.

Vertė B. Ciplijauskaitė
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai