Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GIRŠAS OŠEROVICIUS   
AR GALI...

Ar gali aprėpti paukščio skrydį?
O reikėtų, kad ir kaip sunku.
Net ir akys paukštį tik palydi,
Pasilikdamos po antakių lanku.

Ar pažeminimas turi slėgt krūtinę,
Kai jautiesi nepasiekiamo pasiekti negalįs?
Jei negalim gerti iš visų šaltinių,
Dar nereiškia, kad per menkas troškulys.


VISUMA ...

Visuma jo ar dalis —
Vandeniu vanduo paliks.
Lyg dvyniai yra panašūs
Jūra ir mažytis lašas.

Bet imi tu abejot
Ir slapta kažko bijot,
Kai sugretini trumputį
Mirksnį ir bekraštę būtį.


PARADOKSAS
Uola tvirtesnė nei žmogus,
Bet nesuvokia to jinai.
Žmogus suvokia, ir todėl
Jis ne silpnesnis nei uola.

BENDRAMINČIAI

Dažnai du žmonės tartum svetimi gyvena,
Nors eina, vienas kito petį jausdami.
O štai mus skiria tiek meridianų,
Bet mes vis viena esam artimi.

UŽBURTAS RATAS

Kas yra džiaugsmas —
Ar ne praėjęs liūdesys?

O kas gi liūdesys —
Ar tai ne sielos ilgesingas šauksmas,
Ar tai ne džiaugsmo ilgesys?

Dabar suprask, žmogau, kas liūdesys, kas
džiaugsmas...

DŽIAUGSMAS IR LIŪDESYS

Ar iš tikrųjų džiaugsmas — laimė
Ir liūdesys — nelaimė?
O ne! Aš juos abu drauge matau —
Ir jų kiekvienas yra geras.
Bet jų kiekvienas yra blogas,
Jeigu tu jam,
O ne jisai priklauso tau.

KARTOS

. . . Nes visa tai, ką tu gyvenime mąstei —
Tiktai pasiruošimas.
Kasdienis darbas, poilsio rimtis —
Tiktai pasiruošimas.
Kiekvienas polinkis, kiekvienas polėkis ir
kiekviena tiesa —

Tiktai pasiruošimas.
Ir visa lig tavęs,
Ir visa po tavęs,
Ir tu patsai —
Tiktai pasiruošimas.
Tad kam tu amžinybę vis bandai suprast?
Suprask pasiruošimą!

Giršas Ošerovičius gimė 1908.VI.18 Panevėžyje. 1933 Vytauto D. univ. baigė teisę. Jo poezija būdinga filosofiniu problemingumu. Rašo gimtąja žydų kalba. Lietuviškai 1964 išleistas jo rinkinys "Pažinimo medus" (1964). Šio puslapio eilėraščius vertė A. Baltakis (1-4), J. Marcinkevičius (5-6), V. Giedra (7).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai