Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Šlaitas   

A. MARČIULIONIS            Paskutinė vakarienė (bronza)

METŲ KALBA

Sunku susigyventi su pasikeitusiais metais
ir pasikeitusiu savo kūnu,
tačiau susigyventi reikia,
nes neįmanoma
visą laiką gyventi buvusiajam laike,
arba prisiminimų ir svajonių laike,
arba,
grubiai šnekant,
lunatikų bokšte.
Reikia gyvent esamajam laike,
nes gyvenimas bėga ir keičiasi,
nes kai pasensi,
kitas sujuos tave
ir nuves tave ten, kur tu nepanorėsi.
O, mano siela!
Prisiekiu
niekados neliūdėti
dėl dalykų, kurie praeina ir nebegrįžta.


Štai
aš ieškau širdy ir randu baisiai didelę meilę,
kurią Dievo malonė įrašė į mano širdį.

DAUGIAU, NEGU VAIZDAI

Prisiminimai
yra daugiau, negu prisiminimai.
Taipgi seni vaizdai,
kuriuos daugiau
arba mažiau
pieštuko smūgiais laikas užtušuoja,
yra daugiau, negu pieštukas užtušuoja,
nes širdy
slepiasi dieviškos širdies maža dalelė,
kurią mums Dievas mūsų džiaugsmui dovanojo.
Štai kodėl aš turiu drąsos sakyti,
jog aš esu nepakartojamas ir dieviškas.
 

DEBESYS
 
Vietos nedaug teužima,
bet daug pasako.
Kas tai galėtų būti?
Tai poezija.
Vietos daug užima, bet nieko nepasako?
Kas tai galėtų būti?
Tai poezija.
Nes vieni debesys ateina ir užlyja,
o kiti šiaip tiktai ateina ir nueina.PIRAMIDĖS IR METRAŠČIAI

Tie,
kurie statė senus namus arba rašė eilėraščius,
seniai miega po žemėmis,
bet jų rankų darbai ir šiandieną gyvena tarp
mūsų.
Piramidės ir metraščiai.
Kreivos gatvės ir Dantė.
Arba metų laikai amžinoj Donelaičio poemoje.

NEFERTITĖS APYRANKĖ

Nefertitės apyrankei šalta ir baisiai liūdna,
nes nėr dieviškos rankos paglostyti ir sušildyti.
Tik vienatvė ir laiko dulkės gula ir spaudžia
užmiršimo laikais dovanotą aukso apyrankę.

VAIZDELIS

Ir vakaras gražus.
Ir saulė,
kuri kaip didelis
auksinis apelsinas leidžiasi,
graži.
Ir aplamai gyvenimas gražus.
O kad vaizdelis būtų dar gražesnis,
kačiukas,
tigras miniatiūroj,
snaudžia.
Taip,
katinėli,
jis gražus.
Jisai,
gyvenimas, labai gražus.
Jis daug gražesnis, negu tau atrodo.

SU NUZULINTU VEIDO PROFILIU

Rudenio medžiai iš seno, išblukusio aukso,
bei pusiau surūdijusio
ir iškaršusio aukso,
kurį saugo seni sarkofagai britų muziejuose.
Atskiras medžio lapas primena pinigą
su nuzulintu
Romos ciesoriaus
veido profiliu.
Ar senatvė?
Tai ne senatvė.
Tai tiktai poilsis.
Tai Rudens Didenybės karališkas popiečio
poilsis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai