DU PIEŠINĖLIAI Spausdinti

1.    Saulėtekis
Saulė teka. Pievų rūko
Kamuoliukai tingiai kelias.
Ak, tai Viešpatis Senelis
Pirmą pypkę užsirūko.

Kai pakrapšto, byra spiečiai
Žiežirbėlių jam prie kojų.
Ak, tai rasos mūs šilojų
Tūkstančiais ugnelių šviečia.

2.    Saulėleidis
Platu laukuos. Vagelės miežių,
Pabėgusios į tolį, tyliai susiglaudžia
Ir klausosi, kaip graudžią
Ir liūdną giesmę griežia
Papievių vienišas žiogelis.

Į viršūnes kalnelių kelias
Žara rausva kaip pirmosios spurgelės
Ir tavo žiedo neramioj akutėj
Pradžiugus žiūri, kaip pajutę
Šaltinių vėsą ūkanų lopeliai
Griežlių kojytėm veltinėlius velia.