NAKTIES PILIGRIMAS Spausdinti
Parašė Jurgis Baltrušaitis   
Į ilgesio karštį besotį paskendęs,
Nakties piligrimas tarp žvaigždžių esmi, —
Aš priimu šaltį joms sielą išrengęs,
Jų liepsną šaukiu aš nuoga širdimi.

Trumpa, tai ryškesnė garbė jųjų srūva,
Vidurnakčiai sodrūs kaitų išvaizdos, —
širdis gi slaptinga, kaip buvus, kaip buvus,
Klajojantis skausmas toks pat visados.

Ir matos, kad tyrų malda — tik tuštumas,
Kai drebančiom lūpom išbalęs kalbu, —
Ik šiandien, nuo šiandien, — krivūlė — kartumas,
Kur kryžius ir kaukolė, glaudūs abu!

žinau, kad pasauly — du laiptai skirtingi:
Aukštybėse klesti ramybės žiedai,
O klonių keliais tik šešėliuose vinga
Supainioti protai ir klaidūs veidai.