LIETUVIŠKAS KRYŽIUS VOKIETIJOJ Spausdinti
Parašė VLADAS BUTĖNAS   
Dangop Ir mano kyla aukos, kančios, viltys
Ornamentuose, puošusiuose Panerius žalius.
O, Viešpatie, man leiski Tavo ugnimi vis šilti,
Kuria Tu šildei minant tėviškes kelius,

Kai galvą lenkdamas ir keldamas kepurę,
Suklupdavau prieš Tavo veidą tyrą.
O, Viešpatie, tos pačios geros akys žiūri
Manin, manos nakties plačiuosiuos tyruos.


Nors ir kitų laukų žiedai čia puošia
Piktųjų budelių vinims sužeistas kojas,
Esi Tas Pats o, Viešpatie, kurs rymai ten prie uosių
Pavėsiuose žalių manosios tėviškės šilojų.

Ir atėjau Tavin tyras maldas sudėti,
Akimirkai surast ramybę šventą,
Kur tarp juodųjų kapinynų, tarp griuvėsių
Nuo Tavo kryžiaus šiluma šventoji krenta...