Eilėraščiai Spausdinti
Parašė Antanas Vaičiulaitis   
DEBESĖLIS

Mano siela — debesėlis.
Debesio šešėlis:
Bėga, Ilgstis — ir pradžiunga
Pievų žydint gėlei.

Nenurimsta mano siela,
Liūdi ir svajoja.
Ir nuskrieja giriom, sodais,
Aukso vasarojais.

Ilgesėliais žemės kraštan
Skrieja siela mano.
Plaukia tolin debesėliais
Tarp gelių, verdenių

AUŠRINĖ DAINA

Kai tu eisi vandens,
Sugirgždenk vartelius.
Tu subelsk prie akmens
Seno klevo naščius.

Visą naktį mąsčiau,
Aš mąsčiau tik tave.
Už lakštutę gražiau
Sulakštuok tu kieme.

Kai skambės ta daina,
Aš žinosiu — eini.
Aušrai tekant, rasa
Ten mes brisim vieni.

Nenuliūsk prie vandens:
Aš panešiu naščius,
Kai aušrinė plevens,
Kai vėjeliai nuščius.

Nusilenkt prie versmės —
O tai laimė bus mums!
Mus vanduo atspindės, —
Atspindės — susidrums ...

Aš MAŽYTIS DŽIAUGSMAS   

I

Aš mažytis džiaugsmas,
Kurs turiu ateiti.
Vėjau ir saulute,
Man sukraukit kraitį.

Aš mažytis balsas,
Kurs turiu prabilti,
Tėčiui, motinėlei
Nešiu žemės viltį.

Aš guvus spurdėsiu,
Praregėjęs šviesą.
Aš giedriai pakrykšiu,
Rankeles ištiesęs.

II

Aš tavęs ilgiuosi,
Mano kūdikėli,
Ir sapne sapnuoju,
Kaip gražiausią gėlę.

Aš tavęs ilgiuosi
Dieną ir sutemus.
Ir pūkais iškloju
Tavo miegą ramų.

Mano meilė alpsta
Prie tavų akelių.
Iš didžiulės laimės
Kartais širdį gelia.

Kai maldoj Dievuliui
Tu atbėgi dažnas,
Aš švelniai globoju
Tavo būtį gležną.

O, ateik, mažyti,
Su manim gyventi!
Aplankyk, saulute,
Savo šviesią gentį.

Aš švelniai priglausiu
Savo rūpestėlį.
Nūn tamsioj ramybėj —
Liūlia, liūlia lėlei.

VOVERĖLĖ

Voverėle, voverėle,
Miško sese,
Po viršūnes šokinėji,
Po aukštąsias.

Nuo šakelės pasispyrus,
Sumirgėjai.
Ir nuskriejai, lengvas pūkas,
Girių vėjais.

Rudapūke voverėle,
Man taip gaila:
Kad galėčiau galvatrūkiais
Siausti saulėj!

LOPŠINĖ
DANUTEI

Jau sutemo diena,
Užliūliavus gėles.
Su mamytės daina
Tu sumerk akeles.

Grįžta jaučiai šėmi
Po dienelės darbų;
Eina jie mukdami —
Ir subaubia: bū-bū ...

Avinėliai balti,
Bėgdami nuo nakties,
Skuba tvartan greiti,
šokdami, mušdamies.

Tuoj danguj žvaigždeles
Sudegios angelai.
Tu sumerk akeles
Ir miegoki tyliai.

Tau budėsiu ašai
Per dienas ir naktis,
Vabaliuk mažasai,
Mano džiaugsme, viltis.

Tu miegoki ramiai
Su mamytės daina
Ir sapnuoki sapne
Mano švelnų: a-a . ..

AR KAS REGĖS MANE

Ar kas regės mane,
Lyg žiburėlį,
Kai už rūkų išnyksiu?

Ar kas girdės mane,
Kada ant Paukščių Kelio
Vienatvėj šauksiu?

Ar kas sutiks mane,
Kada naktų tamsybėj
Ieškosiu Tėvo?