šviesos spindėjimas (eil.) Spausdinti
Parašė St. Prapuolenytė   
Kada šviesos spindėjimas nelauktai sublizga ant tako
Ir džiūgauja iš naujo šviesą reginti akis,
Argi liūdėt širdis privalo,
Bijodama nakties, ar debesio, ar slenkančio keliu šešėlio?
O, džiūgauki, širdie, dėl spindulio spindėjimo,
O, laiminki šviesa gausinga dangų,
Kurs siunčia laimes spindulius ant tako,
Kada ant žemes ir žiema ir debesys ir slenkantys juodi šešėliai.