Kalėdų dovanos (eil.) Spausdinti
Parašė KALĖDŲ DOVANOS   
Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji,
Ieškau aš parvežt Paryžiuje visam,
Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji,
Kas tau šviestų šios tremties kely tamsiam.

Tau čia tūkstančiai žiedų, kad puoštum pirštus,
Bet jie vieno mūsų žiedo neverti,
Tau čia brangūs brilijantai, kad užmirštum,
Kaip anie žiedai lelijų dar balti

žydi tartum sutuoktuvių pirmą dieną ...
O, aš ją kaip vakar vakarą menu .. .
Tau čia šilkas, kailiai lapių ir hijienų
Ir panterų — pilnos gatves, avenue ...

O tu man graži be kailių ir be šilko —
Ne puošni madų lėlė ir ne žvėris,
Tavo sieloj visas mano džiaugsmas tilpo:
Mylima, sesuo, žmona ir moteris.

Tau servizai čia ploniausio porcelano,
O, jis dūžta, apgaulingas ir trapus!
Tau languos kristalo taurės, bet jos mena
Tik iliuzijas, šukes, tiktai kapus ...

Gal tau didelę ir brangią akį žiedui
Su penkiolika brangiųjų akmenų,
Tartum metų tiek su sningančiom Kalėdom,
Ir dienų — didžiausių Dievo dovanų? . .

Tau Kalėdoms dovanų salionai siūlo
Tartum pasakų princesei batukus,
Išrašytus aukso ir sidabro siūlais,
Bet kaip eisi tu su jais tremties takus? ..

Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš tolo,
Kur rubinai — kraujas, mirtys ir kančia? . .

Tau muziejuj iš viduramžių mišiolo
Mintimis pavogsiu nuo minios slapčia

Vieną Kristaus Užgimimo žvaigždę šviesią,
Vieną spinduli šventos šeimos namų,
Vieną viltį eit per visą žemę dviese
Atspindžiuos dangaus padangčių tolimų ...

Paryžius, 1948 m. gruodis.

A. TAMOŠAITIENĖ       KILIMAS