Eilėraštis Spausdinti
Parašė GRAŽINA TULAUSKAITĖ-BABRAUSKIENĖ   
Aš TAVĘS IEŠKOJAU

Ai Tavęs ieškojau čia po visą žemę,
Pėdsakus užtikus savo Širdyje,
O dangus vis buvo rudeniu aptemęs,
Džiaugsmas nepražydo niekad lelija.

Argi nepažinčiau Tavo rankų, Dieve,
Nei žieduos alyvų, nei rugių laukuos?
Nešlamės man džiaugsmo žilagalves ievos?
Nerimą ir skausmą gegužes kukuos?

Gal žingsnius išgirsiu tų šventųjų kojų,
Vėjui tyliai vejant Nemuno krantu?..
Sielvartą ir džiaugsmą Tau dabar aukoju,
Nes Tave, o Dieve, širdyje randu.