ŠV. TĖVO PIJAUS XII ENCIKLIKA APIE KRIKŠČIONIŠKĄJĄ TAIKĄ Spausdinti
š. m. liepos mėn. 19 d. šv. Tėvas Pijus XII paskelbė naują encikliką "Summi maeroris" apie krikščioniškąją taiką. Pradžioje popiežius džiaugiasi šv. Metų malonėmis, kuriomis pasaulio katalikai parodė nuoširdžią pagarbą ir dėmesį, lankydami senąsias Romos bazilikas, pelnydami atlaidus ir reikšdami jautrios vienybės ryšius Apaštalų Sostui. Tačiau šį džiaugsmą temdo neramaus tautų gyvenimo ūkanos ir artėjanti karo grėsmė, šv. Tėvas, būdamas ištikimas savo pasirinktajam šūkiui "Opus iustitiae pax" (teisingumas kuria taiką), drąsiai pasmerkia daugelio peršamą ir siūlomą netikrąją taiką, "siekiančią ne žmonių vienybės, bet minių sukilimo Sostui. Tačiau šį džiaugsmą temdo neramaus tautų gyvenimo ūkanos ir artėjanti karo grėsmė, šv. Tėvas, būdamas ištikimas savo pasirinktajam šūkiui "Opus iustitiae pax" (teisingumas kuria taiką), drąsiai pasmerkia daugelio peršamą ir siūlomą netikrąją taiką, "siekiančią ne žmonių vienybės, bet minių sukilimo ir neramumų".