Eilėraščiai Spausdinti
Parašė P. STELINGIS   
PAUKŠČIŲ SUGRĮŽIMAS

Grįžta paukščiai į namus,
Grįžta iš visų šalių:
Virš Italijos ir Adrijos bangų,
Nuo Viduržemio ir Afrikos krašty,
Karšto Nilo degančių krantų
Plūsta naktį dienomis —
Skamba žemė jųjų dainomis.

Grįžta paukščiai, paukščiai grįžta į namus!
Nuo sparnų užtemsta net dangus.
Suka, sveikina ratu gandrai,
žarsto nuo dangaus žvaigždes sparnais
Ir linksmi klegena
Virš gimtinės žemės.

Grįžta paukščiai, grįžta į namus.
Tartum ugniasparniai ten žaibai
Nardo miestų erdvėje čiurliai —
Gervės, pempės —

Kregždės!.. —
Paukščiai! ..
Paukščiai grįžta į namus!..

PAVASARIS

Diena kaip skambantis varpelis.
Pritvinus saulės ir žiedų.
Pilni laukai margų drugelių
!r mėlynas dangus pilkųjų vyturių.

Pavasaris, pavasaris! ..
Ant Viešpaties laukų ir menko žiedo.
Ir aš jaučiu, kaip saulė
Virš žemės ir planetų rieda...

Diena kaip skambantis varpelis,
Ir saulė rieda mano krašto vieškeliais,
Plačiaisiais kloniais ir mažais takeliais,
žaliosiom pievom ir skaidriais upeliais .
Diena kaip skambantis varpelis.