NEMUNO ŠALY Spausdinti
Parašė K. GRIGAITYTĖ   
Širdin žodžiai įdainuoti
Su lakštingalos giesme.
Tyliai, tyliai supas luotas
Rausvam  Nemuno žaisme.

Mielas,  kam  irklus  padėjai —
Per toli srove nuneš.
Sutaršys gegužes vejai,
Sutaršys jie man kasas!

žiūrėk, glaudžias vosilkėlė
Jau prie dobilo peties ...
Naktis, laumių dukružėlė,
Mums sugaut tinklus išties.

Aidi ilgesio varpelis
Anoj pusėj vandenų,
žiedais vyšnių bars tos kelias,
kur sustoju, kur einu.