STIKLO LANGAI Spausdinti
Dieną naktį žiūrite ir žiūrite.
Ir atsižiūrėt negalite
Debesėlių šilkaskarėm burėmis,
Obelų prie kelio.

Dieną naktį žiūrite ir žiūrite.
Saulėj degat. Tirpstate lietuj,
Ir atsižiūrėt, kaip mes, negalite
Žibančių žvaigždžių augštam danguj.

Dieną naktj, šaltyje ir vejuj.
Vis bemiegėmis, vis pravirom akim.
Kaip ir mes, maži gyvenimo stebėtojai,
Laimes jieškančiom akim ir — stiklo
širdimis...