POETUI Spausdinti
Parašė STASĖ PRAPUOLENYTĖ   
Tavo mintys,
Lyg upių vandenys
Pakalnėmis
Vingiuoja.

Tavo mintys,
Lyg balti balandžiai
Erdvėje —
Sparnais švytruoja.

Tavo mintys,
Simfonijos kerėjimu
Vienumoje
Gaivina.

Tavo mintys,
Kaip senas vynas
Ir daina —
Svaigina.