BITELEI Spausdinti
Išbučiuoji žiedelius,
Paprastus, menkutėlius.
Ne žvaigždžių tau skirtas kelias:
Nusilenkti tik gėlelei
Paprastutei mūsų žemės,
Bet tava daina, bitele,
Mus nuo žemės purvo kelia.
Dega skaisčiai vaško žvakės ... —
Ak, kad taip ir mūsų akys
IT širdis prie Dievo kiltų!
Kaip tava daina, bitele,
Amžinai Jo garbei smilktų.
Paprastutis tavo kelias:
Nusilenkti tik žiedeliui,
Bet kaip jis prie Dievo kelia . . .