SAULĖGRĄŽA Spausdinti
Aš pakilau saulėgrąža į saulę.
Bet saulė nusileido.

Ant upės kranto dega laužas.
O Dieve mano!
Kad būčiau aš kaip laužas!
Kad būčiau žiburys,
Kuris paklydusiam keleiviui
Surasti padeda duris!

Kad būčiau bent maža maža liepsnelė!
Kad būčiau dūmas,
Kurį užuodęs pakeleivis
Jau žino, kad nušvis jam kelias
lr dinas nakties juodumas!

Aš pakilau saulėgrąža j saulę.
Kodėl ne švento Jono vabalėliu
Į tamsią naktį?
Kodėl tamsioj nakty, O Dieve,
Nemoku degti?