PIRMOJI VARIACIJA Spausdinti
(Iš ciklo "Trys variacijos su motyvu Meilė")

Trijų žingsnių gatvelė,
Trijų akmens žingsnių.

Šiurkščios mūro akys,
Suglaustos vijoklių žalumu.

Prie mūro vienišumas dilgių,
Žvilgsnio surištų į puokštę.

Ant žemės šieno istorija,
Danguje klampūs debesys
Ir Normandijos kvapas.

Viskas, painiojasi,
Pinas,
Į smilkinio dūžius nutįsto
Žiogų choru,
Lipnių musių vagystės liūdesiu.

Jūros ūžesiu
(ar jūros?)
Alsuoja siaura gatvelė.

Menkas džiaugsmas
Graužia žolės stiebą.
Vidudienių
Susimąstyme,
Dilgių vainike
Nutolsta rankom sujungtom su šokančiu juokingai
Šlubu žiogeliu.

Iš lenkų k. išvertė J. Kėkštas