Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai ir "Lentyna" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jurgis Janavičius   
DAR SAULĖS DAUG

Alg. J.

Dar saulės daug,
vidudieniais tvankumo .. .
Dar žydi beladonos,
ir žydi imbiras ir sau
sapnuoja vasaros ramumą.

ARAS NUTŪPĖ

Nuostaba, nugulėta persiuntime,
išleipo ir nebe staigmena.
Bet tik, žiūrėk, bulgaras!
Pakuoja jau priemiestį.
Ak, mezgalais, topagumais
surišta ir kas bus, o Aras
nutūpė. Susitikimai čia pat.


KAIP ATSAKYTI Į LAIŠKĄ?

Ir, o ir bet dar vis
tą patį reiškia. Ir dai-
nos, sako, nepasikeitė.
Bet žodžiai — visa
likusi kalba . ..
Ir kaip, neapviliant
ir nieko nepamynus,
atsakyt į laišką?LENTYNA

Viršutinėj lent j uostė j išpiauti iškirpimus taip, kad dešinieji statiniai visiškai prisišlietų prie sienos. Statinius naudoti ilgus, siekiančius lubų karnizą (bet kaip tuomet su užbaigimu palubėj?) arba geriausiai nupiauti juos viename aukštyje su viršutine viršutinės lent j uostės briauna. Statinius iš kairės, iš židinio pusės, pritaikyti atitinkamai dešiniesiems. Abu viršutinius skersinius nuleidus žemiau lent j uostės per viršu-tiniausios lentynos lentos storį, visa lentyna viršuj užsibaigtų lygiai su viršutine lent j uoste, kaip ir statiniai. Tarp abiejų dešiniųjų statinių prie sienos pasilikusį neišpiautą viršutinės lent-j uostės gabalą išimti — bereikalingas čia buvo iškirpimų kalinėjimas, o laikas eina — pakeičiant jį viršutiniu skersiniu. Tarp statinių ir kairėj ir dešinėj likę apatinių lentjuosčių gabalai lieka, kaip buvę. Apatinėse lentjuostėse iškala-mų iškarpų iškalimas dėl to rūpestingas ir tikslus.
Dešiniuosius statinius prikalti prie sienos. Dešiniuosius skersinius (visus) tik standžiai į-leisti į jau prikaltus ir prasižioti nebegalinčius statinius. Viršutinį ir apatinį kairįjį skersinį, jų neįleidžiant, plokštuma prie plokštumos sraigteliais priveržti prie statinių. Prie židinio mūro, atseit, jokia lentynos dalis nebūtų nei prikalta, nei kaip nors kitaip pritaisyta. Kad sraigteliais priveržtų skersinių galai, žiūrint į lentyną iš priekio, nebadytų akių, tuos galus nupiauti įstrižai ir dailiai nutrinti. Likusius kairiuosius skersinius įleisti į statinius, kaip dešinėj.
Lentynas guldyti ant skersinių. Kiekvienos lentynos lentos kampuose išpiauti stačiakampius iškirpimus statiniams. Dešinėj lentynų lentos siektų sieną, kairėj — židinio mūrą. Remtis tačiau jos remtųsi tik į statinius, tuo pačiu sujungdamos ir — kuo daugiau apkrautos, tuo tvirčiau — surakindamos visas baldo dalis. Bet čia — pavojus: siena iš dešinės nėra visiškai vertikali ir lygi, o lentyna užpildomas kambario kampas apačioj prie grindų yra status, tuo tarpu palubėj kiek didesnis. Taigi atskiros lentynos nei savo ilgumu, nei galų nupiovimo kampais nebus vienodos.
Lentos jau nupirktos. Brangios. Kiekviena klaida kainuos. Ir ne tik tai. Dvylikta jau praėjo. Rytoj sekmadienis. Pirmadienį šventė. Iki antradienio jau nieko niekur nebegausi. Antradienį, be to, bus jau pasibaigusios atostogos.
Sydney, 1970

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai