Vasario 12 d. Bernardui Brazdžioniui suėjo 75 metai Spausdinti
Vasario 12 d. Bernardui Brazdžioniui suėjo 75 metai amžiaus. Šioje sukaktyje mieliau ir lengviau yra sveikinti brangųjį Jubiliatą bei stebėtis jo poetiniu lobiu, kaip skaičiuoti nusruvenusio laiko datas ir minėti parašytų knygų vardus. Jų tiek daug, jog, norint išsamiai nušviesti šio žymaus poeto asmenį, kūrybą ir gyvenimą, reikėtų storos monografijos.

Tačiau ir be jos visa mūsų tauta jaučia, kaip giliai Bernardas Brazdžionis savo giesme, sielvartu ir lūkesčiais yra įsigyvenęs jos širdyje. Mus stebina šio poeto ankstyvas atsivėrimas neregėtai originalia kūryba, plaukiančia tai lyrinėm srovėm, tai dramatiškom bangom, tai rūsčiais verpetais, tai baugiais uraganais, tai raminančiom patriotinėm gaidom. Tos kūrybos šaknys gi siekia savo tautos buitinius klodus, Šv. Rašto gilumas, liturgines maldas, Vakarų Europos literatūrines platumas. Poetas sugeba įspūdingai dainuoti tiek suaugusiems, tiek mažiems. Stebina ir jo kūrybinė gausa.

Malonu, kad Bernardas Brazdžionis jubiliejinio amžiaus garbėje, kaip ir visame savo gyvenime, tebėra stiprus poezijoje, guvus visuomenėje, skaidrus kasdienybėje. Tegul metų našta nesustabdo jo polėkių ir neapsunkina žingsnių!