Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VLADAS ŠLAITAS Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ŠLAITAS VLADAS   

 

ESU PAŽENKLINTAS

Kadangi trisdešimt nesimatymo metų tavęs nepakeitė,

kadangi kiekvieną naktį,

prieš miegą,

tave prisimenu,

kadangi ne vieną naktį tave sapnuoju

(aš kalbu apie Lietuvą,

gi ypatingai kalbu apie Ukmergę ir Žemaitkiemį),

už tai aš esu paženklintas

Lietuvos dangumi;

už tai ir prieš mirtį, kur aš bebūčiau,

aš nematysiu nieko, išskyrus šviesų

ir iki ašarų graudų ir mielą lietuvišką dangų,

kuris miega ramiai ir taikingai mano vaikystėje.

MEILĖS ŠEŠĖLIS

Kai rašau, rašau tiktai sau,

nes poezija atneša džiaugsmo man tik vienamui,

panašiai kaip rudenio saulė

atneša džiaugsmo pro langą gėlių vazonėliui, nes visi,

kurie su manim kalbėjo,

jau daugiau su manim nebekalba,

nes jų burnos užpiltos žemėmis,

nes jų lūpos paženklintos žemėmis

nes jų kūnų šešėliai išėjo nakties karalystėn.

Nėra nieko,

išskyrus lengvą žolės šiurenimą, nėra nieko,

išskyrus lengvą žolės menuetą, nėra nieko,

išskyrus lengvą rudenio taktą,-

bet širdy pasiliko švelnus ir didžiai melodingas

tavo meilės šešėlis.

UKMERGĖ VASAROS NAKTĮ

 

Mieliems Bičiuliams literatūros kritikui d r. Kęstučiui ir poetei Vitalijai Kebliams

 

Ji pasikeisdavo. Nakties metu

jinai man būdavo nakties gražuolė.

Jos visos gatvės bėgdavo tolyn

į šviesią vasaros nakties kelionę.

Jos ilgesingi vasaros plaukai

buvo tolygūs gluosnių nuolankumui,

ir tykiai plaukė vasaros dangum

skaistusis vasaros nakties mėnulis.

 

MANO SENAS BIČIULIS

Ankantis ežere!
O kaip tu baisiai man primeni mano gyvenimą.
Laukinės antys daugiau neatskris jau tavęs
aplankyti.
Tiktai vienišos nendrės drebės tavo meilės
malonėje,
mano senas bičiuli.

KARKLO DŪDELĖS
Saldžios yra karklo dūdelės,
ir jų laukinis balsas yra saldus.
Ir po trisdešimt metų jos skamba man taip,
lyg jas būčiau
abiem rankom prie savo lūpų stipriai prispaudęs.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai