Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
J. Švabaitė — Eilėraščiai. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ŠVABAITĖ JULIJA   
P A S K U T I N Ė K L A S Ė
Iš "Retquiem klasės draugams"
I
Albinukas išėjo į kunigus —
Apie jį niekas nerašo,
Jubiliejų nešvenčia.
Kalnų vienuolyne jo sanctum sanctorum —
Pilnos maldų kišenės,
Ir Dievas taip arti


Ant Šešupės kranto
Sirpsta žemuogės, laivelis ant šono,
Suskilę irklai
Apleistam dvaro sode Neramios lakštingalos — — —
Kalnų vienuolyne
Už paskendusį Juozą,
Už Betty, už Ghitta,
Už baltą Jankelio sielą,
Grojančią smuiku
Mažoj krautuvėlėj
Basanavičiaus gatvėje,
Už Liszto rapsodijas,
Kurios neišgelbėjo
Nei jo,
Nei tavęs,
Nei manęs


2.
Kvepia saldžios bulkutės
Anksti rytą pintinėse,
Krepšelyje tarp sąsiuvinių


Džiovinta šeštadienio
Duona
O vidudieniais žydi
Magylose aguonos . . .
Ant krašto granito saulė
Jau trisdešimt vienerius
Metus
Žarsto smėlį ir dulkes —
Balto kūno kristalą
Paskutiniojo
Ghetto akmens3.
Requiem suplyšusiam žemėlapiui,
Sandėliuky paslėptam "Dekameronui"'.
Noksta saulėje balandžio karklai Ir bronziniai
Leotaro raumenys

Už lentos pasvirę skamba griaučiai
Du šimtai kaulelių skeletono:
Spaudžiam dešinę jo, susimąstę graudžiai
Apie amžinybę
Amžiną

O aukštai, virš mūs galvų, armonikėlės
Muzika ir plaštakinės rankos
Šviesiaplaukės mokytojos: niekados,
Ak, niekados jūs neišmoksit
Lambeth walk

PO RAUDONOM LEMPOM


Geležinkelio bėgiai į Vilnių,
Geležinkelio bėgiai į Vakarus,
Nešniokščia, neūksi
Mirę traukiniai
Mano tėvas šluosto ašaras
Į šiurkštų drobinį rankšluostį,
Sudraskytoj Prūsų padangėj
Krauju varvančios
Žvakės

Kviečiame,
Kviečiame puoton! —
Po raudonom žvaigždynų lempom
Skamba švino taurės,
Žvengia brolių žirgai

TRYS EILĖRAŠČIAI APIE ULMĄ
Linui
1.

Jau niekad neateis
Į Ulmą traukinys . . .
Mes likom čia,
Mes likom čia,
Mes niekad neišvažiuosim
Pastatysim namelį prie bėgių,
Pakabinsim lopšį ant beržo šakų,
Ir lauksime,
Lauksime traukinio . . .
Teka saulė Šelviuos,
Teka saulė dzūkų žemėje,
Teka saulė namely
Prie Ulmo

2.
Mano mėlyni batai
Pilni lietuviško smėlio
(Ir tu jau labai sunkus...)
— Pavėžinkit, ponas, Pavėžinkit! . . .

Visas mudviejų turtas
Pagalvėlė iš Linzo
Ir mėlyna kepuraitė
Pabėgėlio sūnui
Pavėžinkit, ponas, Pavėžinkit! . . .

Pooooooonas!...


3.
Mažam tvartelyje prie Ulmo
Ramu ir šilta, kaip namie . . .
Tik gyvuliai per miegą krūpsi
Ir toli sprogsta
Sviediniai ---

Jau niekur neikim, čia palikim,
Tegu sau dega traukiniai . . .
Šaltam balandy
Šiurkščioj milinėj
Tave įsupsime švelniai ----
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai