MAIRONIO EILĖRAŠČIŲ FAKSIMILĖ Spausdinti
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos (1920)