Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JURGIS JANAVIČIUS eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JANAVIČIUS JURGIS   


MANO MERGAITĖ
1.
Mano mergaitė

kaip karalaitė

esi graži,

širdis nerimsta,

baime patvinsta,

kai išeini.


2.
O vasaros — auksinės vasaros
ir tu, mano mergaitė,
jūs man palikot ilgesio, nerimo ir ašarų
tokį didžiulį kraitį.
3.
Dažnai aš sapnuoju aušrą,

skaidrų parytį pamarėj,

bet tave aš sapnuoju dažniausiai,

pas mane sugrįžtančią vėl.

PO KELIONĖS

Balto beržo pavėsyj

aš pailsėsiu,
ir krūtinėj užmigs ilgesys.

Pro lapus aš žiūrėsiu,

dangų regėsiu,

danguj giedos vieversys.


KAI PAVASARĮ NUŠVIS
Kai pavasarį nušvis

baltas kaštanas,

aš bučiuosiu tau akis

ir tu būsi mano.
O kai pirmą ašarą
dėl manęs praliesi,
bus gili kaip marios vasara
ir žydės jau liepa.
Bet kas sukaičiuos, sakyk,

ašaras rugsėjo, kas lydės tave, mergyt,

per miglas, per vėjus?

KAI GRĮŠIM

J. G.
Kai grįšim, padainuosiu tau dainelę,

ir man pritars kaštanai kieme.

Po jų šakom abu stovėsim vieni

su nuovargiu, atsineštu iš ilgo kelio.


Mums iš paskos ateis ruduo,

ir vėjas sielon neš vien liūdesį,

o per šakas kaštanų ūžiančių

kaip ašaros tekės lietaus vanduo.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai