Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė RŪTA ALŠYTĖ   
SIMFONINĖ MUZIKA
Margašviesės melodijos
gaudžia,
skirstosi, skambantį
audinį audžia.

Daugiaspalviai garsai
vilnija,
nušviesdami
tamsos karaliją.

KĄ GIRD2IU, KLAUSYDAMA MOZARTO: —

Nieko sunkaus,
gal — tik atgarsį
tvinksnio
gimstančiųjų
pasaulių.

Nieko gilaus
ir nieko paviršutiniško,
tik praplaukiančią
mintį
apie šiandieną,
nuklystančią
į nostalgišką
praeitį.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai