Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DR. B. SPOCK GALĖJO SUKLYSTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. S.   
Per keliolika metų amerikiečiams tėvams neginčijamas autoritetas vaikų auklėjimo klausimais buvo dr. Benjamin Spock. Jis daug rašė įvairiuose žurnaluose, skirtuose moterų ir šeimos problemoms nagrinėti. Jo veikalas "Baby and Child Care" buvo labiausiai perkama knyga, daugelio tėvų pagarbiai laikoma ant stalo šalia biblijos, uoliai skaitoma, jos patarimai vykdomi be kritikos. Dabar, sulaukęs 70 metų amžiaus ir pasitraukęs iš aktyvaus gydytojo darbo, dr. B. Spock, atrodo, nėra patenkintas savo išaugintąja generacija. Jis prisipažino viešai spaudoje, gal bus kiek per toli nuėjęs savo pedagoginiuose patarimuose, įtaigojęs tėvams duoti visišką laisvę augančiam vaikui. Toks jo pareiškimas sukėlė audringą reakciją. Ji jaučiama ir Europoje, nes dr. Spock buvo žinomas ne tik šiame krašte. Patyrę tokias pasikeitusias daktaro pažiūras, juo pasitikėję tėvai pasijuto suvedžioti.

Tačiau reakcija nevisur vienoda. Pvz. Prancūzijoje dr. Moniąue Valcke, vaikų gydytoja ir psichologė, pastebi, kad tiek ji pati, tiek jos kolegos tos srities specialistai, yra įsitikinę, kad geriausių rezultatų duodanti vaikų ugdymo teorija yra "autoritetinė tolerancija". Dėl to ji nebuvo per daug nustebusi dr. Spocko nusivylimu savo teorija. Vaikus auklėjant, ji tvirtina, reikia mokėti būti nuolaidžiam ir kartu tvirtam, reikia išmintingai taikyti bausmę ir pagyrimą pagal reikalą. Jos nuomone, dr. Spocko, kaip vaikų gydytojo, patarimai buvo naudingi ir nekartą padėjo tinkamai susiorientuoti jaunai motinai.

Tačiau jo pedagoginė teorija silpnavalę motiną dar labiau susilpnindavo.
Anglijoje tokia vaikų daktaro pasikeitusi nuomonė buvo sutikta kaip didžiulė naujiena ir išgarsinta spaudoje stambiomis antraštėmis. "Mažasis daktaro Spocko rėksnys" — praneša "Daily Express", "Mano nenaudėlių generacija — daktaras Spock prisipažįsta" — skelbia "Daily Mirror". Toliau laikraštis komentuoja: Retai atsitinka, kad toks žymus autoritetas, kaip dr. Spock, turi drąsos prisipažinti klydęs. Tačiau dauguma išmintingų tėvų neseka ekspertų patarimais taip vergiškai, kaip kartais atrodo.

Dr. Mia Kellmer Pringle, Anglijos tautinio vaikų biuro direktorė, tyrinėjanti vaikų elgesį, komentuoja: Vaikų problemos, apie kurias dabar kalba dr. Spock, yra grynai Amerikos problemos. Anglų tėvai visuomet turėjo pakankamai išminties ir neleido ekspertams sau diktuoti. Anglų tėvų sistemoje yra disciplina, sušvelninta meilės.

Londono vaikų gydytojas profesorius Tom Oppe, žinomas dr. Spocko ankstyvesnių pažiūrų kritikas, taip pat pareiškė savo nuomonę: Aš nemanau, kad senasis daktaras turėtų prisiimti sau visą kaltę dėl smurto ir nedisciplinos šių dienų Amerikoje.

Ispanijoje, Madride, žymus vaikų gydytojas dr. Bosch Marin yra nuomonės, kad dr. Spock nevisuomet klydo: tėvams reikia psichologų, auklėtojų ir gydytojų pagalbos, kad jie turėtų stipresnį pagrindą, auklėdami vaikus.
Kitas žymus vaikų gydytojas dr. Jose Jiminez Girona sutinka, kad tėvai negali visko žinoti. Jiems reikalingi visos tos žinios ir visas patyrimas profesionalų, kurie studijavo vaikų problemas.

Tačiau žymus Vakarų Vokietijos vaikų gydytojas profesorius Gerd Biermann galvoja, kad vaikų psichologijos specialistai, ir nenorėdami, vis dėlto sugriovė pasitikėjimą savim. Industrinėje visuomenėje tėvų našta yra labai sunki, ir dažnai galima pastebėti, kad tėvai visiškai praranda tėvišką instinktą.
A. S.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai