Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Danguolė Sadūnaitė   
MIŠKAS: SIELOS SLĖPTUVĖ

1.
Ateina mėnuo kas vakaras:
nuplauna kojas šviesa - -

2.
Dabar skubėsiu į mišką,
į tąją sielos slėptuvę - -
: : : : :

Ten kur mėnuo tyli su Tyliuoju,
Vienas yra su Vieninteliu.

*
1
Rytas yra,
kai guliu lovoje.

Ir siela
išėjus pasivaikščioti
lietum —
negrįžta.

2.
Ir Viešpats
laukia mane:

(Muitininko asmenį) —
lipti
iš medžio.

FORSYTHIA
1.
Lietus,
tavo įnamis —
F o r s y t h i a .

Ir šaknys tavosios,
daugiau
danguje, negu žemėje.

2.
Forsythia!

Šalia tavęs,
aš esu
ta serganti moteriškė,
kuri palietė
Rūbo kraštą —
ir pagijo.


*
1.
Šoku iš dienos į dieną,
kaip pilkas paukštis —
(kurio net vardo nežinau).

2..
Bet kaip apstulbsiu prieš Tave,
Dieve —

Vieną naktį, kaip prieš jūrą —
: : : : : : :
Tenai, kur spalvos gimsta


JŪRA

1.
Jūra, išvyniota,
kaip mėlynas rankšluostis.

Ir lapai vynmedžio,
vien tiktai šviesios
laimės,
laimės,
laimės —
laimės.

2.
Tenai, Santa Cruz —
kur saulė kiekvieną rytą
atneša teisėtą džiaugsmą.

(Sujaudindama mane savo
linijomis . . .)

*
1.
Tu atrandi mane visur.

Kartais po avies,
(kartais po lapės) —
kartais po vilko
kailiu --

2.
Kai priimu rankomis
gimstantį ėriuką:
(sunkų kaip vaiką).

3. Ir vėl, kai smėlyje
pilis statau.
- -- --- --- ---
Kur sakau žodžius Tau —
(daug, daug žodžių!),
kurių prasmės nesuvokiu.

*
1.
Mano kraujuje
Tu gyveni.

(Kviečiu ir Vynuoge sujungtas).

: : : : : : : :

Iš ryto
nuo Tavo karšto alsavimo
aš pabundu - -
Grąžą gatavai pasiruošus,
aš iššaukiu Tave
daug kartų.

2.
Telefono viela:
mano mažoji upė.
Į Tave, didelę ramybę
plaukia

: : : : : : :

Kalnai rūpesčių, tokie dideli kartais.
Arba kalnai džiaugsmų - -
Nepadėk ragelio!

1. Ankstyvas rytmetys.
Ankstyvos ryto valandos:
dar šiltos
nuo sapnų - -

2.
Dar nepabudau!
: : : : :
Kaip bitė —
vaikštau Tavyje
(saulės kory)

dulkinom kojom - -


VAKARUOSE

Saulė, dar vis kraujuoja
vakaruose.


: : : : : :


Ir aš matau Tave
turgaus aikštėje
nuplaktą.

*
Kartais, stoviu kieme,
kai medžių sielos šviečia:
Po atviru dangum - -
: : : : :
Ir laukiu, kad mažą ugnį —
žvaigždę
man numestum
- -- -- --- --
(Alsuotum mano alsavimu)
- -- -- --- --


*
1.
Rytas ateina, dažnai —
kaip greitoji pagalba.

(Senų svajonių atsisakiusiai!)
: : : : : : :2.
Jeigu atsikeltum anksti —
išgirstum dar šį tą:

paukščių
balsuose.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai